Instytut Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku Gdańsk, ul. Curie SkłodowskiejArchitektura: prof. arch. Andrzej Kohnke