Uniwersytecki Szpital Kliniczny - rozbudowa i przebudowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 AProjektowany Kompleks Uniwersyteckiego Szpitala składać się będzie z kilku obiektów kubaturowych: modernizowany istniejący budynek główny (cz. A-F); projektowana część budynku głównego cz. G i H; budynek psychiatrii; garaże otwarte wolnostojące.
Nowoprojektowana część GH posiadać będzie 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1 podziemną. Powierzchnia ok. 22 000 m2. W części podziemnej zlokalizowane będę pomieszczenia techniczne i szatnie oraz pralnia o wydajności 110 ton/mc.  Na wyższych kondygnacjach znajdować się będzie 9 oddziałów łóżkowych, blok operacyjny z 12 salami, centralna sterylizatornia, zakład medycyny nuklearnej, SOR z działem obrazowania. Na dachu zlokalizowano lądowisko helikoptera.
Istniejąca część budynku głównego zbudowana została w latach 60. Powierzchnia ok. 33 000 m2. Modernizacją objętych zostało 70% powierzchni budynku (ok. 16 oddziałów)  oraz główne maszynownie i poziomy instalacyjne. Zaprojektowano również dla dwóch parterowych skrzydeł nadbudowę o dwie kondygnacje.
Nowoprojektowany budynek psychiatrii posiadać będzie 2 kondygnacje nadziemne. Powierzchnia ok. 3 000 m2. Na kondygnacji podziemnej tego obiektu zlokalizowano kompleks archiwów szpitalnych.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 58 tys. m2. Łączna ilość łóżek na oddziałach to 866 łóżek.  


Firma Record zaprojektowała dla w/w obiektów:


- instalacje wod-kan użytkowe oraz technologiczne z układem odzysku ciepła ze ścieków popralniczych;
- instalacje c.o. i c.t. wraz z węzłami ciepła;
- instalacje wody lodowej wraz z węzłem z zastosowaniem agregatów absorpcyjnych;
- instalacje pary wraz z węzłami;
- instalacje gazów medycznych;
- instalację sprężonego powietrza technicznego na potrzeby pralni;
- instalację poczty pneumatycznej;
- instalacje elektryczne.


Architekt:  Arch-Deco Sp. z o.o. z Gdyni