Budynek biurowy i hotelowy przy Nabrzeżu Prezydenta Gdyni - "Waterfront" Gdynia, ul Hryniewickiego 10Kompleks dwóch budynków zlokalizowanych na wspólnym garażu podziemnym o powierzchni netto kondygnacji nadziemnych wynoszącej ponad 20.000m2. Pierwszy z budynków z 9 kondygnacjami nadziemnymi stanowi hotel Marriott Courtyard. Natomiast drugi budynek z 11 kondygnacjami nadziemnymi to obiekt biurowy. Na parterze od strony nabrzeża zlokalizowano kawiarnię i restaurację. W budynku zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym instalację schładzania pomieszczeń poprzez wykorzystanie wody morskiej.

Firma Record opracowała kompleksową dokumentację w zakresie sieci i przyłączy sanitarnych wraz z poborem wody morskiej do celów chłodzenia. Firma współpracowała przy tworzeniu dokumentacji w zakresie kubatury z międzynarodowym zespołem projektowym, będąc autorem Projektu Budowlanego (instalacje sanitarne, instalacja hydrantowa, instalacja tryskaczowa, instalacje teletechniczne) oraz współpracując w dalszych etapach projektowania budynku.

 

Inwestor: Vastint Poland Sp. z o.o.

 

Architektura: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe FORT Sp. z o.o.; arch. Wojciech Targowski