Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej


Budynek Centrum Innowacji Politechniki Gdańskiej powstanie z myślą o prowadzeniu w nim pracy naukowo – badawczej oraz dydaktycznej w kilku obszarach, m.in.: energooszczędnym budownictwie kubaturowym i transportowym, ekologicznych formach transportu (wodnego i szynowego), rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, a także technologiach oczyszczania ścieków oraz nowoczesnych systemach wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Gospodarzem obiektu będzie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

 

Inwestycja znajduje się we wstępnej fazie przygotowania dokumentacji technicznej.

Architektura: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe FORT Sp. z o.o. w Gdańsku