Budownictwo energooszczędne


Budownictwo energooszczędne stwarza możliwość budowy komfortowych w użytkowaniu i co najważniejsze niskoenergochłonnych obiektów budowlanych o różnorodnym przeznaczeniu. Poprzez ścisłą współpracę projektantów różnych branż powstaje obiekt przyjazny użytkownikowi, a zastosowane w nim rozwiązania techniczne sprzyjają redukcji zużywanej energii na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej. 


Celem jest również ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych, niskoenergochłonnych urządzeń, jak również możliwość własnej produkcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne, jednostki kogeneracyjne lub turbiny wiatrowe. Nad całością instalacji czuwa automatyka pozwalająca na rozsądne i oszczędne korzystanie z dostępnej energii. 
W całym przedsięwzięciu kluczowa jest też odpowiednia architektura obiektu z uwzględnieniem detali budowlanych pozwalających uzyskać odpowiednią izolacyjność termiczną i powietrzną osłony budynku. W tym zakresie współpracujemy z firmami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Stworzony w ten sposób zespół projektowy umożliwia spełnienie oczekiwań naszych Klientów. 


Stopień energooszczędności budynków może być różny. Budynkiem energooszczędnym nazywamy budynek, dla którego zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania nie przekracza 40 kWh/m2/rok. Wyższy stopień posiadają budynki pasywne, dla których wartość zapotrzebowania nie przekracza 15 kWh/m2/rok.

 

W krajach najbardziej rozwiniętych tendencją staje się realizacja budynków plus-energetycznych, tj. wytwarzających więcej energii niż zużywają. 

 

Realizację obiektu w wybranym stopniu energooszczędności należy uwzględnić w analizie kosztowej inwestycji.


KONTAKT

Odpowiemy na Twoje pytania


Wykorzystaj nasze doświadczenie.

 

 

Skontaktuj się z nami